බොගී රාමුව

  • bogie frame

    ව්‍යාජ රාමුව

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහලේ වාහනය, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ, ධාරිතාව -100 පීසී / වසර, සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ, අපි චයිනා රේල්වේ ග Group ප් ලිමිටඩ්, චයිනා ස්කයි දුම්රිය සමූහය සඳහා සැපයුවෙමු;
    උපකරණ: විශාල වෙල්ඩින් භ්‍රමණ වගුව, ඉහළ නිරවද්‍යතාව 5 - පාර්ශ්වීය ගැන්ට්‍රි යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය. අප සතුව අංගසම්පූර්ණ කර්මාන්තශාලා, වෘත්තීය කාර්මික ශිල්පීන් සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයින් විශාල පිරිසක් සිටිති.