ජල සිසිලන මෝටර් හවුස්

  • Water-cooled motor house

    ජල සිසිලන මෝටර් නිවස

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහලේ වාහනය, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ සඳහා යොදන ජල සිසිලන මෝටර් හවුස් ජල සිසිලන පරිපථයකින් විශාල සිසිලන බලපෑමක් ලබා දෙයි. ජලයෙන් සිසිල් කරන ලද මෝටර් නිවාසයක ධාරිතාව වසරකට 1500pcs වන අතර ට්‍රැක්ෂන් මෝටරයේ අනෙකුත් කොටස්වල ධාරිතාව සෑම වසරකම කෑලි දහසකට වඩා වැඩිය. සේවාදායකයින් සඳහා, අපි බොම්බාර්ඩියර් (චීනය සහ යුරෝප්), ස්කොඩා (චෙක්), චීන දුම්රිය සඳහා සැපයුවෙමු.