වැඩමුළුව

වැඩමුළුව

අපගේ සමාගමට ඉහළ නිරවද්‍ය උපකරණ සහ දැඩි තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇත.

කාර්යාල

offce3
offce2
offce1

යන්ත්‍ර වැඩමුළුව

සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථාන, සීඑන්සී වැසිකිළි හා සීඑන්සී සිරස් වැසිකිළිය, ජපන් ඔකුමා ගැන්ට්‍රි පෙන්ටාහෙඩ්‍රන් යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය, කම්මැලි යන්ත්‍ර, ඇඹරුම් යන්ත්‍ර, ඩිජිටල් විශ්ව රේඩියල් විදුම් යනාදිය කට්ටල 60 ක් පමණ වේ.

daqian04
d93096431
fbc250081
daqian39
daqian06
daqian16
4387c4af1
daqian43
d63b9a001
7462b5691
d63b9a001
6b822e7a1
daqian41
61035e201
daqian26

එකලස් කිරීමේ වැඩමුළුව

daqian22
daqian17
daqian02
IMG_1167
daqian29
daqian20
daqian24
daqian47
daqian19
daqian40

තහඩු ලෝහ වැඩමුළුව

VT ශ්‍රේණියේ හයිඩ්‍රොලික් සීඑන්සී ටර්ට් පන්ච් ප්‍රෙස්, පීආර් ශ්‍රේණි සීඑන්සී නැමීමේ යන්ත්‍රය, එස්එල්සීඑෆ්-එක්ස් 1560 ඩී කැන්ටිලිවර්ඩ් පියාසර දෘශ්‍ය මාර්ගය ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍ර යනාදිය කට්ටල 50 ක් පමණ වේ.

daqian21
daqian32
2c4b13d61
daqian05
daqian33
daqian44

වැඩමුළුව පරීක්ෂා කිරීම

ත්‍රිමාන මිනුම් යන්ත්‍රය, අතිධ්වනික දෝෂ හඳුනාගැනීම, ප්‍රතිදීප්ත චුම්බක අංශු පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය, දෘ ness තාව පරීක්‍ෂක HJ-BS6A, ගතික ශේෂ අනාවරකය සහ අනෙකුත් නවීන හඳුනාගැනීමේ උපකරණ යනාදිය කට්ටල 10 ක් පමණ වේ.
ද්‍රව්‍යමය භෞතික හා රසායනික කාමරය: බුද්ධිමත් මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂකය HJ-CS5S, කාබන් සල්ෆයිඩ් විශ්ලේෂකය සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ උපකරණ.

daqian30
daqian08
daqian25
daqian37
daqian28
daqian27